Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (29 ส.ค. 2559)
สตส.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม (29 ส.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (29 ส.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ (29 ส.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด (29 ส.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ "ทำบัญชี ถวายความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน” (29 ส.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (29 ส.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมพิจารณาคำขอกู้ของสถาบันเกษตรกร (29 ส.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2559 (29 ส.ค. 2559)
สตส.นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการฝึกการอบรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เรียนรู้ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง” (29 ส.ค. 2559)
สตส.กำแพงเพชร ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (29 ส.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด (29 ส.ค. 2559)
สตส.กทม. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2559 (29 ส.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ.เขต 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (26 ส.ค. 2559)
สตท.4 เข้าร่วมการประชุมและตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ. ประจำปี 2559 รอบที่ 2 (26 ส.ค. 2559)
สตท.6 ลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอกมาเป็นโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (26 ส.ค. 2559)
สตส.ชัยภูมิ ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (26 ส.ค. 2559)
สตส.นราธิวาส ร่วมจัดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ดูนิทรรศการ” (26 ส.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเลิศ ด้านการเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง (26 ส.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP "การทำบันทึกรายการบัญชีและงบการเงิน” อ.แวงใหญ่ (26 ส.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional