Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท.3 เข้าแสดงความยินดีรองอธิบดีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (11 มี.ค. 2559)
สตท.1 ลงพื้นที่กำกับ แนะนำและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ สตส.นนทบุรี (11 มี.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 6/2559 (11 มี.ค. 2559)
สตส.เชียงราย สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ต้องขัง ในโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (11 มี.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (11 มี.ค. 2559)
สตท.2 จัดประชุมพิจารณาการประกวดครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559 (11 มี.ค. 2559)
กตส. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ประจำปี 2559 (11 มี.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ลงพื้นที่กำกับการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ (11 มี.ค. 2559)
สตท.8 เข้าแสดงความยินดีรองอธิบดีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (11 มี.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ เข้าแสดงความยินดีรองอธิบดีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (11 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559 (11 มี.ค. 2559)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11 มี.ค. 2559)
สตท.4 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชี (11 มี.ค. 2559)
รตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (11 มี.ค. 2559)
รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (8 มี.ค. 2559)
กตส.ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชีในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” (8 มี.ค. 2559)
สตส. นครนายก สอนแนะการวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ (8 มี.ค. 2559)
สตส. มุกดาหาร ร่วมเปิดโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชน (8 มี.ค. 2559)
สตส. นครราชสีมา จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (8 มี.ค. 2559)
สตส. อุบลราชธานี จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานครูบัญชีอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (8 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional