Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน "งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)" (15 มี.ค. 2559)
รตส. ร่วมงานสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (15 มี.ค. 2559)
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2559 (15 มี.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี แก่ ศบกต.และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ (15 มี.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 (15 มี.ค. 2559)
กตส. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบ 64 ปี (14 มี.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมให้ความรู้ "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 รุ่นที่ 1 (14 มี.ค. 2559)
สตส.ตราด ร่วมบูรณาการกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการ เกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559 (14 มี.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนา 64 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ” (14 มี.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (14 มี.ค. 2559)
อตส.เป็นประธานการประชุมรับทราบแนวทางการบริหารงานบุคคล (14 มี.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (14 มี.ค. 2559)
สตส.ระนอง ลงพื้นที่ให้ความรู้ "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย”ในพื้นที่ จ.ระนอง (14 มี.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามนโยบายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปี 2558/59 (14 มี.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (14 มี.ค. 2559)
สตท.3 ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร Fostering Core Leaders In Agricultural Cooperartives ปี 2559 (14 มี.ค. 2559)
สตส.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 (14 มี.ค. 2559)
สตส.ชุมพร จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 รุ่นที่ 1 - 5 (11 มี.ค. 2559)
ทีมงาน IT เข้าแสดงความยินดี ผอ.ศูนย์เทคฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (11 มี.ค. 2559)
บุคลากรศูนย์เทคฯ เข้าแสดงความยินดี ผอ.ศูนย์เทคฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (11 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional