Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส. นครปฐม ร่วมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน… บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 (18 มี.ค. 2559)
สตส. นครราชสีมา จัดอบรม หลักสูตร การให้คำแนะนำและตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 2558/2559 (18 มี.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” (18 มี.ค. 2559)
สตท. 1 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่สตส.สิงห์บุรี (18 มี.ค. 2559)
สตส. ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี (18 มี.ค. 2559)
สตส. มหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (18 มี.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (18 มี.ค. 2559)
รตส. เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2558 (18 มี.ค. 2559)
สตส.สระแก้ว ร่วมออกพื้นที่ให้ความรู้ด้านบัญชีแก่ประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2559 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2559 (17 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม จัดอบรม "โครงการสอนแนะการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่” (17 มี.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (17 มี.ค. 2559)
สตท.10 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ (16 มี.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (16 มี.ค. 2559)
สตส.พะเยา ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (16 มี.ค. 2559)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 10 ปี (16 มี.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย (16 มี.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” รุ่นที่ 2 (16 มี.ค. 2559)
สตท.1 ลงพื้นที่ สตส.อ่างทอง เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Road Map 2559 (16 มี.ค. 2559)
สตส.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ (15 มี.ค. 2559)
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมถ่ายทอดความรู้ "บัญชีแก้จน… บัญชีชี้ทางรวย” ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 (15 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional