Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท.9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำหรับรุ่นที่ 1 และ 2 (22 มี.ค. 2559)
สตท.4 ประชุมคณะกรรมการประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 (22 มี.ค. 2559)
สตส.อำนาจเจริญ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 2 (22 มี.ค. 2559)
สตส.เชียงราย ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์หนองหลวง จำกัด (22 มี.ค. 2559)
สตส. อุทัยธานี จัดอบรมการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตร (22 มี.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (22 มี.ค. 2559)
สตส.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ (21 มี.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีแก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตร (21 มี.ค. 2559)
สตส.เชียงราย ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกบอนพูนทรัพย์ จำกัด (21 มี.ค. 2559)
สตส.อำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ (21 มี.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ให้ความรู้วิชา "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 รุ่นที่ 2 (21 มี.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมชี้แจงภารกิจและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (21 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า” (21 มี.ค. 2559)
สตส.นครนายก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน (21 มี.ค. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชี โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (21 มี.ค. 2559)
สตส.นครนายก จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (21 มี.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมงานสภากาแฟ (21 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2559 (18 มี.ค. 2559)
สตส.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส นครปฐม จำกัด (18 มี.ค. 2559)
สตส.ระนอง จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย”ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (18 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional