Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (23 มี.ค. 2559)
สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (23 มี.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการ"เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 (23 มี.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ใน "งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)” (23 มี.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง"บัญชีแก้จน-บัญชีชี้ทางรวย” (23 มี.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 2558/2559 (23 มี.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสิค้าเกษตร รุ่นที่ 2 (23 มี.ค. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะทำงานประกวดการส่งเสริมการทำบัญชีดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2559 (23 มี.ค. 2559)
สตส.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัตน จำกัด (23 มี.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร ร่วมจัดคลินิกบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (23 มี.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (23 มี.ค. 2559)
สตท.9 จัดการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) (23 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า (23 มี.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 (23 มี.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 - 2560 (23 มี.ค. 2559)
สตท.10 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (22 มี.ค. 2559)
สตส.นครปฐม เข้าร่วมประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (22 มี.ค. 2559)
สตท.6 จัดประชุมคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค และลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น (22 มี.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559 (22 มี.ค. 2559)
สตท.1 จัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (22 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional