Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.กทม. ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” (24 มี.ค. 2559)
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมโครงการการจัดทำบัญชีตามโครงการตามพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ (24 มี.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ ปี 2558/2559 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 อ.แวงน้อย (24 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า” (24 มี.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 (24 มี.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (24 มี.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร สอนแนะการจัดทำบัญชี (ศบกต.) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 (24 มี.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559 (24 มี.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอศรีรัตนะ ครั้งที่ 3/2559 (24 มี.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (24 มี.ค. 2559)
รตส. ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบปีที่ 37 (24 มี.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (24 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร” (24 มี.ค. 2559)
สตสต.มุกดาหาร สอนแนะบัญชี (ศบกต.) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 (24 มี.ค. 2559)
สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (24 มี.ค. 2559)
คณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ลงพื้นที่ประเมินและพิจารณาครูดีเด่น ระดับจังหวัด (24 มี.ค. 2559)
สตท.5 ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง (24 มี.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย (23 มี.ค. 2559)
คณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 ลงพื้นที่คัดเลือกครูบัญชีดีเด่นประเภทบุคคลและหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก ระดับจังหวัด (23 มี.ค. 2559)
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) (23 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional