Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
อตส. เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตท. 9 (29 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (29 มี.ค. 2559)
สตท.1 ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ในพื้นที่ ให้เป็นไปตาม Road Map 2559 (29 มี.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ 3/2559 (29 มี.ค. 2559)
สตส.พะเยา สอนแนะบัญชีตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (29 มี.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการฯการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรโครงการฯการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ (29 มี.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ พร้อมทีมงาน IT สตท.5 ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมและวิเคราะห์ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชี (29 มี.ค. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการเรียนรู้ภาคเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด (29 มี.ค. 2559)
สตส.ระยอง ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (28 มี.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 มี.ค. 2559)
สตท.9 จัดประชุมคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับภาคประจำปี 2559 (28 มี.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีแก่ ศบกต. (28 มี.ค. 2559)
สตส.ระนอง จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559 (28 มี.ค. 2559)
กตส.มอบเงินบริจาค ณ โรงพยาบาลสงฆ์ (28 มี.ค. 2559)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ปัตตานี (28 มี.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ให้ความรู้ ห้วข้อ "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” (28 มี.ค. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ (28 มี.ค. 2559)
สตส.หนองคาย สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2559 (28 มี.ค. 2559)
สตส.ระนอง สอนแนะการทำบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งและโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (28 มี.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (28 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional