Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
กตส. ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "ตลาดจตุจักรสะพานปลา” (31 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 2) (31 มี.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน "โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ” เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ (31 มี.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง "การทำบัญชีครัวเรือน” หลักสูตร การคัดเกรดคุณภาพยางแผ่นรมควัน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร (30 มี.ค. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กษ. จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2559 (30 มี.ค. 2559)
สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ Quality Coop การ Upgrade โปรแกรมสินค้า และกระบวนการ Cleansing Data ในเดือนมีนาคม 2559 (30 มี.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 และงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน (30 มี.ค. 2559)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สงขลา (30 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 2)” (30 มี.ค. 2559)
สตส.กทม. ร่วมถ่ายทอดความรู้ทางบัญชี หัวข้่อ"บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” (30 มี.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มผักปลอดสารพิษในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (29 มี.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 (29 มี.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ของสหกรณ์หนองสูง จำกัดในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด (29 มี.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ (29 มี.ค. 2559)
กตส. ร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร (29 มี.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (29 มี.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามนโยบายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปี 2558/59 (29 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร” (29 มี.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่ ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (29 มี.ค. 2559)
สตส.กทม. ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร "การใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการสหกรณ์” (29 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional