Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.สระแก้ว จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (4 เม.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3 (4 เม.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559 หลักสูตร "บัญชีแก้จน..บัญชีชี้ทางรวย” (4 เม.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ เข้าให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี แก่ ศบกต.และกลุ่ม/องค์กรเกษตร ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ (4 เม.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (4 เม.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (4 เม.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ให้ความรู้วิชา "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย”ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 (4 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (4 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (4 เม.ย. 2559)
กตส. เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล (1 เม.ย. 2559)
กตส. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 124 ปี (1 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดระนอง (1 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมโครงการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดระนองของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559 (1 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2559 (1 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 2) (1 เม.ย. 2559)
สตส.กทม. จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 3) (1 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง สอนแนะการทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (1 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง สอนแนะการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1 เม.ย. 2559)
กตส. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 1/2559 (31 มี.ค. 2559)
กตส. จัดการตรวจนับคะแนนคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (31 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional