Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.นครพนม ให้ความรู้ด้านบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59” (8 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า รุ่นที่ 2 – 3 (8 เม.ย. 2559)
สตส.กรุงเทพ ฯ สอนแนะด้านบัญชี ในหัวข้อ "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย" (7 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์รถยนต์โดยสารระนอง จำกัด (7 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง สอนแนะการทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (7 เม.ย. 2559)
สตส.สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559 (7 เม.ย. 2559)
สตส.ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (7 เม.ย. 2559)
สตส.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (5 เม.ย. 2559)
กตส.จัดประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง "ก้าวใหม่การตรวจสอบกิจการสหกรณ์” (5 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2559 (5 เม.ย. 2559)
สตส.สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 (5 เม.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ และเยี่ยมชมกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานฯ (5 เม.ย. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรจากภัยแล้งฯ รุ่นที่ 4 (5 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (5 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมพิธีลงนามมอบเงินอุดหนุน ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (5 เม.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับชั้นสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 - 2560 (5 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด (5 เม.ย. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 (5 เม.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (5 เม.ย. 2559)
กตส. จัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ (4 เม.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional