Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดภูเก็ต (18 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 และ 4 (18 เม.ย. 2559)
สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (18 เม.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว จำกัด (18 เม.ย. 2559)
สตส. หนองคาย จัดอบรมสอนแนะ "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ศพก. (12 เม.ย. 2559)
อ่าน 864 ครั้ง
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 (12 เม.ย. 2559)
สตส.ตราด ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2559 (12 เม.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 (12 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” (12 เม.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอดของสหกรณ์หนองสูง จำกัด (12 เม.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร(ศพก.) ครั้งที่ 4 (12 เม.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี (ศพก.) (12 เม.ย. 2559)
สตส. ระนอง ร่วมทำกิจกรรม 5ส (12 เม.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการที่ 6 ธนาคารสินค้าเกษตร (12 เม.ย. 2559)
กตส. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12 เม.ย. 2559)
รตส.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (12 เม.ย. 2559)
สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (12 เม.ย. 2559)
สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (12 เม.ย. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน "งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)” (12 เม.ย. 2559)
ทีมงานกลุ่มเทคโนฯ สตท.6 ลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอกมาเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สกก.ชุมแสง จำกัด จ.นครสวรรค์ (12 เม.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional