Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มอบเงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้วปี 2558/2559 (22 เม.ย. 2559)
สตส. หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (21 เม.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำบัญชีในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 (21 เม.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บึงกาฬ จำกัด ประจำเดือน มีนาคม 2559 (21 เม.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ ปี 2558/2559 รุ่นที่ 3 และโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (21 เม.ย. 2559)
สตส.ภูเก็ต ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในรูปแบบประชารัฐ (21 เม.ย. 2559)
สตท.4 จัดการประชุมการติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (21 เม.ย. 2559)
สตท.9 ร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สตส.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (21 เม.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559 (20 เม.ย. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2559” (20 เม.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (20 เม.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น จัดอบรมด้านการเงินการบัญชี แก่บุคลากรสหกรณ์ชุมชนบ้านฝาง จำกัด (20 เม.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมเปิดโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 มาตรการที่ 4 ระยะที่ 2 ด้านเกษตรอื่นๆ และนอกภาคเกษตร อ.น้ำพอง (20 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 รอบที่ 3 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ระดับจังหวัด (20 เม.ย. 2559)
สตส. บึงกาฬ ต้อนรับ ผอ.สำนักแผนงานและโครงการพิเศษในโอกาสลงพื้นที่ดูสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ (19 เม.ย. 2559)
สตท.2 ร่วมพิธีเปิดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีประจำปี 2559 (19 เม.ย. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องกา ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 พื้นที่อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (19 เม.ย. 2559)
สตท.4 เข้าร่วมตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดอุบลราชธานี (19 เม.ย. 2559)
อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (19 เม.ย. 2559)
สตส.ภูเก็ต สอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการรักษ์พงไพร รุ่นที่ 1 (18 เม.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional