Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ในพื้นที่ จ.อุดรธานี (26 เม.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 (26 เม.ย. 2559)
สตส.สมุทรปราการ จัดอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (26 เม.ย. 2559)
สตท.9 ร่วมกับคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2559 ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค (26 เม.ย. 2559)
สตท.4 จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2559 (26 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ระยะที่ 2)” (26 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 5) (26 เม.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (26 เม.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดอบรมในโครงการ "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” (26 เม.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (26 เม.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการจัดเวทีชุมชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (นาแปลงใหญ่) ปี 2559 (26 เม.ย. 2559)
สตส.นครศรีธรรมราช สอนแนะบัญชี โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร” (25 เม.ย. 2559)
สตส.จันทบุรี ลงพื้นที่กำกับการสอนแนะการจัดทำบัญชี ณ ศูนย์เรียนรู้อำเภอแก่งหางแมว (25 เม.ย. 2559)
สตส.ตราด เปิดคลินิกบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (25 เม.ย. 2559)
สตส.กทม. ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย" (25 เม.ย. 2559)
รตส. ร่วมพิธีมอบปัญญาบัตรพุทธเศรษฐศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3/2558 (25 เม.ย. 2559)
สตส.ภูเก็ต สอนบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการรักษ์พงไพร รุ่นที่ 2 (25 เม.ย. 2559)
สตส.หนองคาย สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนเมษายน 2559 (25 เม.ย. 2559)
สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (25 เม.ย. 2559)
สตส.นครปฐม เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการตรวจนับผลิตภัณฑ์ นม ยู.เอช.ที ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (25 เม.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional