Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.พิษณุโลก จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี 2559 (28 เม.ย. 2559)
สตส.กาญจนบุรี บูรณาการงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28 เม.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจง และสอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (28 เม.ย. 2559)
สตส.นครนายก จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” (28 เม.ย. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจ.เชียงใหม่ (28 เม.ย. 2559)
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็ง และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (28 เม.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ (28 เม.ย. 2559)
สตส.สมุทรปราการ จัดประชุมชี้แจงให้คำแนะนำโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (27 เม.ย. 2559)
สตส.จันทบุรี จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร (27 เม.ย. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 (27 เม.ย. 2559)
สตส. ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (27 เม.ย. 2559)
สตส. จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (27 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 (ระยะที่ 2)” (27 เม.ย. 2559)
สตส.พัทลุง สอนแนะการจัดทำบัญชี ตามโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 เม.ย. 2559)
สตส.สมุทรปราการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงินอุดหนุน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 (27 เม.ย. 2559)
สตท.9 ร่วมกับ ไอที สตส.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (27 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า รุ่นที่ 5" (26 เม.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี จำกัด (26 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด (26 เม.ย. 2559)
สตส. นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (26 เม.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional