Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท.4 ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (2 พ.ค. 2559)
กตส. ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2559 (2 พ.ค. 2559)
สตส.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 (2 พ.ค. 2559)
สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59” (2 พ.ค. 2559)
สตส.ชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” (29 เม.ย. 2559)
กตส. เข้ารับรางวัลยกย่องคนดีประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” (29 เม.ย. 2559)
สตส.เชียงราย ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (29 เม.ย. 2559)
สตส.ชัยภูมิ จัดสัมมนาหัวข้อ "นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข และเก่งภาษาอังกฤษ” (29 เม.ย. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู ชี้แจงการทำบัญชีรับและเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559” (29 เม.ย. 2559)
สตส.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (29 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 5)” (29 เม.ย. 2559)
สตท.6 ลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบสินค้าเป็น Version 2.2 ณ สกก.แม่ระมาด จำกัด จ.ตาก (29 เม.ย. 2559)
สตส.นครปฐม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2559 (29 เม.ย. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 การติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดนครพนมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 เม.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (28 เม.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง "การทำบัญชีครัวเรือน” (28 เม.ย. 2559)
สตท.10 ร่วมกับคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2559 ลงพื้นที่คัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ (28 เม.ย. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2559 (28 เม.ย. 2559)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร (28 เม.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการตรวจนับผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที โครงการอาหารเสริม (นม) (28 เม.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional