Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.พัทลุง และร่วมพบปะสหกรณ์ในพื้นที่ จ.พัทลุง ตรัง และสตูล (10 พ.ค. 2559)
สตท.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 และ 2 (4 พ.ค. 2559)
อตส. ลงพื้นที่พบปะกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 (4 พ.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งพัฒนาครูบัญชีอาสา ต้นแบบความสำเร็จด้านบัญชี สู่การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรไทย สนองนโยบายเกษตรยุคใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล (4 พ.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (4 พ.ค. 2559)
กตส.ร่วมแสดงความยินดีกรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี (4 พ.ค. 2559)
สตส.สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร "รุ่นที่ 4” (4 พ.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด (4 พ.ค. 2559)
สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (4 พ.ค. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า รุ่นที่ 5” (3 พ.ค. 2559)
สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ Quality Coop การUpgrade โปรแกรมสินค้า และกระบวนการ Cleansing data (3 พ.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (3 พ.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ในพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระราชพิธีท้องสนามหลวง (3 พ.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมจัดงานคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (3 พ.ค. 2559)
สตส.แม่ฮ่องสอน ให้บริการคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (3 พ.ค. 2559)
สตส.กทม. ลงพื้นที่ประเมินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559 (3 พ.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร ลงพื้นที่สอบทานหนี้ของสหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด (3 พ.ค. 2559)
สตท.3 ร่วมต้อนรับคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559 (2 พ.ค. 2559)
สตส.ชัยนาท ร่วมจัดคลินิกบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (2 พ.ค. 2559)
สตส.กทม. ร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (2 พ.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional