Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
3 ภาคส่วนพร้อมใจเตรียมจัดงานถวายพระพรชัยมงคลฯ (12 พ.ย. 2552)
สถาบันเกษตรกร 9 จังหวัดภาคตะวันออก ขานรับพลิกฟื้นธุรกิจรองรับการเติบโตเศรษฐกิจไทย (12 พ.ย. 2552)
ร่วมหารือแนวทางปฏิบัติ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการวิชาการภาคสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (11 พ.ย. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมพลิกฟื้นสถาบันเกษตรกร 209 แห่ง ผ่านกลไกการบัญชีมุ่งพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง (11 พ.ย. 2552)
สตส.จันทบุรี นำผู้ชนะการประกวดบันทึกบัญชีเข้ารับรางวัล (10 พ.ย. 2552)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้...กลไกการบัญชีสร้าง 4 โอกาสแห่งการปรับเปลี่ยน (10 พ.ย. 2552)
รุก 9 จังหวัดภาคตะวันออก กรมตรวจฯ ชูกลไกการบัญชีเพิ่มความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร รองรับการเติบโตภาคเศรษฐกิจไทย (10 พ.ย. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ นำภูมิปัญญาทางบัญชีร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพระดับชุมชน (9 พ.ย. 2552)
4 หน่วยงานหลัก ร่วมมือจัดการวิชาการขยายผลสู่ภาคสหกรณ์ ภาคเหนือตอนบน (9 พ.ย. 2552)
สหกรณ์ภาคเกษตร 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมพร้อมเข้าถึง 4 โอกาสการปรับเปลี่ยนผ่านกลไกการบัญชี (5 พ.ย. 2552)
เตรียมความพร้อมผู้สอบบัญชี เดินหน้าขับเคลื่อนงานปี 53 รุ่นที่ 4 (4 พ.ย. 2552)
พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง : ถ่ายโอนงานสอบบัญชีสู่เอกชน (4 พ.ย. 2552)
กลไกการบัญชี...บ่งชี้อนาคตเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ไทย (3 พ.ย. 2552)
เตรียมพร้อมสหกรณ์ และผู้สอบฯ ภาคเอกชน รองรับอนาคตเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ไทย (2 พ.ย. 2552)
ประกาศเกียรติคุณผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน (2 พ.ย. 2552)
10 สถาบันการศึกษา ร่วมสร้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน (2 พ.ย. 2552)
สร้างความแข็งแกร่งสหกรณ์ ในงาน "พลิกฟื้นธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยผ่านกลไกการบัญชี" (2 พ.ย. 2552)
อตส.ร่วมเสวนา Training Program Day (30 ต.ค. 2552)
อบรมหลักสูตร Professional Auditors รุ่นที่ 3 (30 ต.ค. 2552)
สตส.ภูเก็ต แนะ...เครื่องมือทางบัญชีสร้างวิถีความพอเพียง (28 ต.ค. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional