Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท.4 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2559 (14 ก.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร 1 ผู้ทำบัญชีสหกรณ์" (14 ก.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (14 ก.ย. 2559)
สตท.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2559 เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา ปี 2560” (14 ก.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 (14 ก.ย. 2559)
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 (13 ก.ย. 2559)
สตส.หนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแยกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย - บึงกาฬ (13 ก.ย. 2559)
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน (13 ก.ย. 2559)
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 9/2559 (13 ก.ย. 2559)
สตท.8 ร่วมติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี งบประมาณ 2559 จ.นครศรีธรรมราช (13 ก.ย. 2559)
สตส.นครพนม จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2559 ครั้งที่ 9/2559 (13 ก.ย. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (13 ก.ย. 2559)
สตส.จันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี (13 ก.ย. 2559)
สตส.กำแพงเพชร ร่วมถ่ายทอดวามรู้ด้านบัญชี โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (13 ก.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ยืนยันยอดหนี้และทุนเรือนหุ้นสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยก้านเหลืองจำกัด (13 ก.ย. 2559)
สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการปี 2559 ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 (13 ก.ย. 2559)
สตท.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 ครั้งที่ 2/2559 (13 ก.ย. 2559)
สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 3/2559 (13 ก.ย. 2559)
สบก.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการกระบวนงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร (8 ก.ย. 2559)
กตส. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ "ปลูกต้นไม้ในป่าใหญ่ ด้วยหัวใจนักบัญชี ถวายความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2559” จังหวัดตรัง (8 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional