Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2553
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2553 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2553
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี (4 ม.ค. 2554)
อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (30 ธ.ค. 2553)
ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในงานสามทศวรรษ ภาคเหนือ (30 ธ.ค. 2553)
ข้าราชการใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศ (29 ธ.ค. 2553)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีว่าการฯ และผู้บริหารฯ กษ. (29 ธ.ค. 2553)
สตท.4 จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (27 ธ.ค. 2553)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (27 ธ.ค. 2553)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (24 ธ.ค. 2553)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมทดสอบระบบ Video Conference (24 ธ.ค. 2553)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าสร้างระบบผู้ตรวจสอบกิจการรองรับการพัฒนาสหกรณ์ไทย (23 ธ.ค. 2553)
สตส.แม่ฮ่องสอน นำบัญชีร่วมสร้างหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (23 ธ.ค. 2553)
สตส.พัทลุง สานความร่วมมือครูบัญชี ส่งเสริมวินัยทางการเงินสู่ชุมชน (23 ธ.ค. 2553)
ผู้บริหารกรมตรวจฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ในงาน "สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ที่ จ.อุบลราชธานี (22 ธ.ค. 2553)
สตส.ฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี (22 ธ.ค. 2553)
สตส.นราธิวาส อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี นำข้อมูลทางบัญชีปรับใช้วางแผนการผลิต และต่อยอดความเข้มแข็งทางการเงินสู่ชุมชน (22 ธ.ค. 2553)
สตส.สตูล แนะประชาชนใช้บัญชีวางแผนประกอบอาชีพ (22 ธ.ค. 2553)
สตส.นครพนม บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี (21 ธ.ค. 2553)
สตส.สระบุรี สร้างภูมิคุ้มกันประชาชนด้วยการทำบัญชี (21 ธ.ค. 2553)
สตส.จันทบุรี ส่งเสริมความรู้ทางบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (21 ธ.ค. 2553)
สตส.สุราษฎร์ธานี แนะประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (21 ธ.ค. 2553)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional