Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องแก้ไขข้อความในประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารฉบับเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นในงานราชการ จำนวน 232 รายการ (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (6 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล จำนวน 7 โครงการ และดำเนินการจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเจาะจง (30 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (30 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตามโครงการสร้างภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผ่านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง แผนโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล จำนวน 7 โครงการและดำเนินการจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (25 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (24 พ.ค. 2561)
เผยแพร่ผลงานของ (นางสาวณิชาพร สังฆะโต) (23 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (21 พ.ค. 2561)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional