Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง บัญชี หัวใจบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) (8 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) (8 ส.ค. 2561)
ประกาศ สตท.10 เรื่องรับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (7 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (2 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (2 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการแถลงข่าวสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและนำสื่อมวลชนร่วมทำข่าวกิจกรรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (1 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (1 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติฯ สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (31 ก.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (26 ก.ค. 2561)
ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (19 ก.ค. 2561)
เผยแพร่ผลงาน (นางสาวกนกพรรณ ชำนาญกิจ) (19 ก.ค. 2561)
ประกาศ สตท.10 เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (19 ก.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (12 ก.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (12 ก.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (10 ก.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (9 ก.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional