Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565
สำนักบริหารกลาง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Gin Conference ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (10 พ.ค. 2565)
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบ Gin Conference และระบบ Smart Auditor พร้อมบุคลากรควบคุมระบบ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 (6 พ.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ระหว่างที่ 29 เมษายน 2565 - วันที่ 30 เมษายน 2565 (20 เม.ย. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference พร้อมอุปกรณ์สำหรับการ Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 (19 เม.ย. 2565)
กองกำกับการสอบบัญขีสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมผ่าน GIN Conference ในวันที่ 11 เมษายน 2565 (8 เม.ย. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ขอความอนุเคราะห์ใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ GIN Conference ในระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2565 (7 เม.ย. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 (1 เม.ย. 2565)
สำนักแผนและโครงการพิเศษ ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ระบบประชุมออนไลน์ Gin Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 (29 มี.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ระหว่างที่ 1 เมษายน 2565 - วันที่ 2 เมษายน 2565 (25 มี.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ระหว่างที่ 28 มีนาคม 2565 - วันที่ 29 มีนาคม 2565 (25 มี.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์ใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 (17 มี.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 (16 มี.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 (14 มี.ค. 2565)
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบ GIN Conference ระบบ Smart Auditor และระบบ Zoom Meeting พร้อมเจ้าหน้าที่ ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 (9 มี.ค. 2565)
สำนักบริหารกลาง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และขอใช้ระบบ GIN Conference และระบบ Smart Auditor ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 (9 มี.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ขอเลื่อนการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2565 - วันที่ 15 มีนาคม 2565 (7 มี.ค. 2565)
สำนักแผนและโครงการพิเศษ ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ระบบประชุมออนไลน์ Gin Conference ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (24 ก.พ. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (23 ก.พ. 2565)
สำนักบริหารกลาง ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดผ่าน Web Conference ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 (18 ก.พ. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ขอเลื่อนการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (17 ก.พ. 2565)
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel