Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562
กตส. แนะนำการทำบัญชีให้สหกรณ์ พร้อมรับบริการสอบบัญชี (13 ม.ค. 2563)
ตรวจสอบผลการดำเนินงานสหกรณ์ (13 ม.ค. 2563)
"เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning กตส. (20 ธ.ค. 2562)
เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้ขบวนการสหกรณ์ (20 ธ.ค. 2562)
สอนบัญชีสมาชิกสหกรณ์ (20 ธ.ค. 2562)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional