Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> คู่มือแนะนำการปฏิบัติงาน/คู่มือการเรียนการสอนการจัดทำบัญชี
คู่มือแนะนำการปฏิบัติงาน/คู่มือการเรียนการสอนการจัดทำบัญชี
คู่มือการเรียนการสอน หลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ ความพอเพียง" โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ" (10 พ.ค. 2562)
Power Point สื่อการสอน กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (3 พ.ค. 2562)
คู่มือแนะนำการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (3 พ.ค. 2562)
คู่มือการใช้สื่อส่งเสริมการบันทึกบัญชีอย่างง่ายสำหรับนักเรียน เยาวชน (3 พ.ค. 2562)
สื่อการสอนบัญชีรายบุคคล (3 พ.ค. 2562)
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมปลูกพืชผักและผลไม้ (3 พ.ค. 2562)
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเพาะเห็ด (3 พ.ค. 2562)
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ (3 พ.ค. 2562)
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงไก่เนื้อ (3 พ.ค. 2562)
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงปลา (3 พ.ค. 2562)
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ (3 พ.ค. 2562)
คู่มือกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการจัดทำบัญชี (3 พ.ค. 2562)
คู่มือการเรียนการสอน บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง (3 พ.ค. 2562)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional