Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทน ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและน้ำนมดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (10 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พ.ย. 2564)
ประกาศ สตส.บุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (1 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ต.ค. 2564)
ประกาศ สตส.บุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20 ต.ค. 2564)
ประกาศ สตส.นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด (11 ต.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องประกาศซื้อ และเอกสาร ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมแนบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (18 ม.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมแนบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (12 ม.ค. 2564)
ประกาศ สตท.6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 4 คูหา) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ธ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ธ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสาร ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (22 ธ.ค. 2563)
ประกาศ สตท.6 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 4 คูหา) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ธ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธ.ค. 2563)
หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel