Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
กตส.ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ (21 ต.ค. 2562)
กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 52 ปี (21 ต.ค. 2562)
กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี (21 ต.ค. 2562)
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าพบ อตส. เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ (17 ต.ค. 2562)
กตส.ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ต.ค. 2562)
กตส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ต.ค. 2562)
อตส. ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นจังหวัดพัทลุง (15 ต.ค. 2562)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.พัทลุง (15 ต.ค. 2562)
อตส. ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นจังหวัดพัทลุง (15 ต.ค. 2562)
รตส.เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 (11 ต.ค. 2562)
กตส.เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (11 ต.ค. 2562)
กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา มกอช. ครบรอบ 17 ปี (9 ต.ค. 2562)
กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี (7 ต.ค. 2562)
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.กทม. (2 ต.ค. 2562)
กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ (1 ต.ค. 2562)
กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี (1 ต.ค. 2562)
กตส. จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง (30 ก.ย. 2562)
รตส. ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่นาถูกทรายทับถม (30 ก.ย. 2562)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.กระบี่ (30 ก.ย. 2562)
อตส. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างกระบวนงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2563 (30 ก.ย. 2562)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional