Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2562
แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (แปลงใหญ่ 1) (5 ต.ค. 2561)
แบบทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหญ่ 2) (5 ต.ค. 2561)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมการพัฒนาครูบัญชี (แปลงใหญ่ 3) (5 ต.ค. 2561)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมสอนแนะการทำบัญชีด้นทุนประกอบอาชีพ (แปลงใหญ่ 4) (5 ต.ค. 2561)
แบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (แปลงใหญ่ 5) (5 ต.ค. 2561)
แบบบันทึกการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (แปลงใหญ่ 6) (5 ต.ค. 2561)
แบบบันทึกการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (แปลงใหญ่ 7) (5 ต.ค. 2561)
ต้นทุนอาชีพของเกษตรกร (แปลงใหญ่ 8) (5 ต.ค. 2561)
แบบบันทึกการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี พัฒนาเกษตรกรที่ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น (แปลงใหญ่ 6/1) (5 ต.ค. 2561)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional