Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562
แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ทฤษฎีใหม่ 1) (5 ต.ค. 2561)
แบบทะเบียนเกษตรกร (ทฤษฎีใหม่ 2) (5 ต.ค. 2561)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมการพัฒนาครูบัญชี (ทฤษฎีใหม่ 3) (5 ต.ค. 2561)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมสอนแนะการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (ทฤษฎีใหม่ 4) (5 ต.ค. 2561)
แบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (ทฤษฎีใหม่ 5) (5 ต.ค. 2561)
แบบบันทึกการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (ทฤษฎีใหม่ 6) (5 ต.ค. 2561)
แบบบันทึกติดตามการจัดทำบัญชี (ทฤษฎีใหม่ 7) (5 ต.ค. 2561)
ต้นทุนอาชีพของเกษตรกร (ทฤษฎีใหม่ 8) (5 ต.ค. 2561)
แบบบันทึกการกำกับแนะนำการทำบัญชี การพัฒนาเกษตรกรที่ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น (ทฤษฎีใหม่ 6/1) (5 ต.ค. 2561)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional