Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> คู่มือ สื่อการสอนและเอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดคู่มือ สื่อการสอนและเอกสารประกอบการบรรยาย ข่าว/บทความทั้งหมด
คู่มือ สื่อการสอนและเอกสารประกอบการบรรยาย
คู่มือและสื่อการสอน หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ และการจัดทำงบการเงิน
คู่มือและสื่อการสอนคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง(สำหรับวิสาหกิจชุมชน)เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการยางฯ
เอกสารประกอบการบรรยายคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อยางพารา (วงสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท)
เอกสารประกอบการบรรยายคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อยางพารา (วงสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional