Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดโครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน ปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน ปี 2562
หมวดย่อย
   โครงการสร้างความยั่งยืนในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559
   โครงการสร้างความยั่งยืนในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2558
   โครงการสร้างความยั่งยืนในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2560
   โครงการพัฒนาเกษตกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน ปี 2561
   โครงการพัฒนาเกษตกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน ปี 2562
แบบทะเบียนเกษตรกร (ยั่งยืน 2)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (ยั่งยืน 4)
แบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (ยั่งยืน 5)
แบบบันทึกการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (ยั่งยืน 6)
แบบบันทึกติดตามการจัดทำบัญชี (ยั่งยืน 7)
แบบเก็บข้อมูลต้นทุนอาชีพของเกษตรกร (ยั่งยืน 8)
แบบทะเบียนเกษตรกร (ยั่งยืน 2)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (ยั่งยืน 4)
แบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (ยั่งยืน 5)
แบบบันทึกการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (ยั่งยืน 6)
แบบบันทึกติดตามการจัดทำบัญชี (ยั่งยืน 7)
แบบเก็บข้อมูลต้นทุนอาชีพของเกษตรกร (ยั่งยืน 8)
แบบทะเบียนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ยั่งยืน 1)
แบบทะเบียนเกษตรกร (ยั่งยืน 2)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมการพัฒนาครูบัญชี (ยั่งยืน 3)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (ยั่งยืน 4)
แบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (ยั่งยืน 5)
แบบบันทึกการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (ยั่งยืน 6)
แบบบันทึกติดตามการจัดทำบัญชี (ยั่งยืน 7)
แบบเก็บข้อมูลต้นทุนอาชีพของเกษตรกร (ยั่งยืน 8)
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional