Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> โครงการพัฒนาเกษตรกรปราตเปรื่อง(Smart Farmer)ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราตเปรื่อง(Smart Farmer)ปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราตเปรื่อง(Smart Farmer)ปี 2559
หมวดย่อย
   โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2559
   โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2558
   โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2557
แบบทะเบียนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) (Smart1)
แบบทะเบียนเกษตรกร (Smart2)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมการพัฒนาครูบัญชี (Smart3)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (Smart4)
แบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (Smart5)
แบบกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (Smart6)
แบบติดตามการบันทึกบัญชีและแบบเก็บข้อมูลรายบุคคล (Smart7)
แบบสำรวจข้อมูลต้นทุนอาชีพรายบุคคล (Smart8)
แบบทะเบียนอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี(ครูบัญชีอาสา)(smart1)
แบบทะเบียนเกษตรกร (smart2)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมการพัฒนาครูบัญชี (smart3)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (smart4)
แบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (smart5)
แบบการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (smart6)
แบบติดตามการบันทึกบัญชีและแบบเก็บข้อมูลรายบุคคล (smart7)
แบบสำรวจข้อมูลต้นทุนอาชีพรายบุคคล (smart8)
แบบทะเบียนอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี(ครูบัญชีอาสา)(smart1)
แบบทะเบียนเกษตรกร (smart2)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (smart4)
แบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (smart5)
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional