Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตร ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตร ปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตร ปี 2562
หมวดย่อย
   ปี 2559
   ปี 2558
   ปี 2557
   ปี 2556
   ปี 2555
   ปี 2554
   เสริมสร้างภูมิปัญญา
   ปี 2560
   ปี 2561
   ปี 2562
แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (บท 1)
แบบทะเบียนเกษตรกร (บท 2)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมการพัฒนาครูบัญชี (บท 3)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมสอนแนะการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (บท 4)
แบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (บท 5)
แบบบันทึกการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (บท 6)
แบบบันทึกติดตามการจัดทำบัญชี (บท 7)
ต้นทุนอาชีพของเกษตรกร (บท 8)
แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (บท 1)
แบบทะเบียนเกษตรกร (บท 2)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมการพัฒนาครูบัญชี (บท 3)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมสอนแนะการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (บท 4)
แบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (บท 5)
แบบบันทึกการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (บท 6)
แบบบันทึกติดตามการจัดทำบัญชี (บท 7)
ต้นทุนอาชีพของเกษตรกร (บท 8)
แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (บท 1)
แบบทะเบียนเกษตรกร (บท 2)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมการพัฒนาครูบัญชี (บท 3)
แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมสอนแนะการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (บท 4)
หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional