Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์วารสารกรมตรวจฯ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 126 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

สารบัญ

ก้าวสู่ปีงบประมาณ 2559 "Change for the better" เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า
(หน้า 2 - 3)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
กตส.ได้รับรางวัล การพัฒนาการบริหารที่เป็นเลิศระดับดีเด่น ประจำปี 2558 จากสำนักงาน ก.พ.ร.
(หน้า 4 - 5)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 ของดี...มีผลงานเด่น
สตส.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5"
(หน้า 6)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.สระแก้ว หนุนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สระแก้ว จำกัด ติดตั้งโปรแกรมระบบสินค้า เวอร์ชั่น2.2 ช่วยบริหารงานคล่องตัว
(หน้า 7)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตท. 3... สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่น ประจำปี 2558
(หน้า 8)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.ยโสธร จัดประชุม"การจัดทำงบกระแสเงินสด" เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
(หน้า 9)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.บึงกาฬ เดินหน้าบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำบัญชี
(หน้า 10)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
วิสาหกิจชุมชนถักเปลบ้านเนินสะเดา
ปลูกฝังวินัยทางการเงินด้วยบัญชีสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก
(หน้า 11)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
"ชุมชนต้นแบบบ้านร้องส้มป่อย" จ.เชียงใหม่
ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
(หน้า 12)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร
โรงเรียนต้นแบบโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(หน้า 13)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
กตส.เผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีในงานวันลองกอง ประจำปี 2558
"100 ปี ร้อยดวงใจ ชาวนรา เทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" (หน้า 14)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.นครปฐม จัดประชุมตาม "โครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด" เตรียมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกร
(หน้า 15)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คู่มือมนุษย์ตอนที่ (3/9) โดยพุทธทาสภิกขุ
เรื่องลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง : ไตรลักษณ์
(หน้า 16)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
การทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ตามกฏหมายใหม่ (สอง)
(หน้า 17)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Idea Cafe DIY แม่เหล็กไม้ลายสัตว์น้อยน่ารัก
(หน้า 18)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ช้อป ชิม ชิลด์ "Art Box Bangkok"
ตลาดนัดสุดแนว โดนใจวัยฮิป
(หน้า 19)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Hot Issue
(หน้า 20)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional