Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


วารสารกรมตรวจฯ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 127 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
สารบัญ

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงาน ปปง.ร่วมลงนาม MOU บูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (หน้า 2) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนบันทึกบัญชี ผ่านโปรแกรมบัญชีรายบุคคล "Smart Acc" (หน้า 3) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์ไทย ไตรมาสที่ 2/2558 (หน้า 4 - 5) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 ของดี...มีผลงานเด่น "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีรวมดาวสาวใหญ่"
(หน้า 6)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.สมุทรปราการ สานต่อสอนแนะการทำบัญชีแก่เยาวชน
(หน้า 7)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สตท. 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 (หน้า 8) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.มุกดาหาร จัดกิจกรรม 5 ส. โครงการอาคารสถานที่ทำงาน บุคลาการสุขใจ
(หน้า 9)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.ขอนแก่น เพิ่มทักษะ เสริมความรู้แก่ครูบัญชีอาสา  (หน้า 10) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.อุตรดิตถ์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 (หน้า 11) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.เชียงราย จัดอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี  (หน้า 12) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
"สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด"
สหกรณ์ต้นแบบใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร(FAS) (หน้า 13)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.สตูล จัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งบแก่ครูบัญชีอาสา(หน้า 14) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.ประจวบคีรีขันธ์ สอนแนะการบันทึกแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(หน้า 15)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คู่มือมนุษย์ตอนที่ (3/10) โดยพุทธทาสภิกขุ เรื่องลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง : ไตรลักษณ์ (หน้า 16) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
การทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ตามกฏหมายใหม่ (สาม ตอนสุดท้าย) (หน้า 17) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Idea Cafe DIY DIY กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนแต่งสวยด้วยตัวปั๊ม
(หน้า 18)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ช้อป ชิม ชิลด์ "Villa de Bear"
แหล่งชิลด์เอ้าแห่งใหม่เอาใจรักหมี (หน้า 19)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Hot Issue (หน้า 20) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional