Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์วารสารกรมตรวจฯ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 110 ประจำเดือน มิถุนายน 2557

สารบัญ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน(สานต่อปีที่ 6) กระตุ้นเยาวชนเป็นเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีสู่ครัวเรือน
(หน้า 2 - 4)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คู่มือมนุษย์ (ตอนที่ 2/3) โดยพุทธทาสภิกขุ เรื่อง พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร 
(หน้า 5)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
แสดงความยินดีนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงฯ
(หน้า 6 - 8)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
G.G. คนสุวรรณภูมิ
(หน้า 9 - 10)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 ของดี...มีผลงานเด่น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สิงห์บุรี จำกัด สุดยอดสหกรณ์ปิดบัญชีได้ ประชุมใหญ่เร็วอันดับ 1 ของประเทศ 3 ปีซ้อน
(หน้า 11)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.บุรีรัมย์ พัฒนาบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ 
(หน้า 12)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
"สาคร ธงยันต์" ประธานชมรมครูบัญชีหนองบัวลำภู หนุนสมาชิกทำบัญชี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
(หน้า 13)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.พะเยา ร่วมสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ 
(หน้า 14)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตส.สงขลา บูรณาการสอนแนะความรู้ด้านบัญชี ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 (หน้า 15)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Hot Issue อตส.เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรมการข้าว
(หน้า 16)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional