Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์วารสารกรมตรวจฯ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 111 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

สารบัญ

"คืนความสุขทุกชีวี ด้วยบัญชีชี้ทางรวย
(หน้า 2 )
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
กรมตรวจฯ ชู "บัญชี" ช่วยชาติได้
(หน้า 3)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
วางแผนการเงิน...สบายกระเป๋าตลอดปี
(หน้า 4)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คู่มือมนุษย์ (ตอนที่ 2/4) โดยพุทธทาสภิกขุ
เรื่อง พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร

(หน้า 5)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 1/2557
(หน้า 6-8)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ชราคถา
(หน้า 9-10)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 ของดีมีผลงาน เรื่องเล่าจากภูมิภาค
สตส.ลพบุรี
แนะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าและแปรรูปผ้ามัดหมี่ นำบัญชีบริหารงาน สร้างความเข็มแข็งให้สมาชิก
(หน้า 11)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด สหกรณ์คุณภาพบริหารงานด้วยโปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(หน้า 12)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สตท.5 สนองงามตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชื่อมโยงการจัดทำบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
 (หน้า 13)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานและแปรรูปบ้านดอนแก้ว จ.ลำปาง เสริมสร้างทักษะความรู้ทางอาชีพและความรู้ด้านบัญชีสู่สมาชิก
(หน้า 14)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
"สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พัทลุง จำกัด" สหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2557
(หน้า 15)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Hot Issue สบก.จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้ง 3/2557
(หน้า 16)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional