Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6  
ข่าวเด่นวันนี้
  กตส. จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณในส่วนกลาง (22/03/2562)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณในส่วนกลาง
  "กาญจนา เชื้อบ่อคา” ครูบัญชีอาสา จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งมั่นนำบัญชี พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน (22/03/2562)
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือที่เรียกว่า ครูบัญชีอาสา นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพชีวิตของตนเองและคนในชุมชน โดยใช้ "บัญชี” เป็นเครื่องมือนำทางไปสู่การดำเนินชีวิต
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไชยราษฎร์ จำกัด จ.สุราษฎร์ธานีใช้ระบบบัญชี เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจ (22/03/2562)
ในปัจจุบัน "สหกรณ์” นับเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทย
  รตส. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ พร้อมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 (20/03/2562)
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์