Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวเด่นวันนี้
  สตส.เชียงราย เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (15/02/2561)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสตส.เชียงราย เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  สตส.พะเยา เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา (15/02/2561)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสตส.พะเยา เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  อตส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (15/02/2561)
  กตส.ประชุมหารือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (13/02/2561)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์