Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์Clipping Online

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
ชายคาพระพิรุณ (17/06/2562)
พัฒนาดินพื้นที่ คทช.เพื่อทำเกษตรยั่งยืน (17/06/2562)
"อนันต์"สางปัญหาบอร์ดกยท. (17/06/2562)
ปรับแผนโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ - ข้าว GAP ครบวงจร (17/06/2562)
ระดมสมองลุยขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ (17/06/2562)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
เริ่มแล้ว เกษตรฯ เปิด"ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด" (14/06/2562)
กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร (14/06/2562)
รร.วัดบึงทองหลาง ต้นแบบจัดการเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่น (14/06/2562)
กรมวิชาการเกษตรอินเทรนด์หนุนการท่องเที่ยว (14/06/2562)
สภาเกษตรฯนำร่อง4จังหวัด (14/06/2562)
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
อตส.แนะสหกรณ์ออมทรัพย์ บริหารธุรกิจแบบลดความเสี่ยง (13/06/2562)
ประชุมใหญ่ (13/06/2562)
ชูศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาชะล้างดิน (13/06/2562)
"เกษตร"เปิดตัวระบบจำกัดการใช้ 3 สารเคมีอันตรายต่อส่วนรวม (13/06/2562)
มกอช.ตอกย้ำบทบาทสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ (13/06/2562)
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
ย้ำสหกรณ์ออมทรัพย์บริหารโปร่งใส (12/06/2562)
เปิดด่านฆ่าเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (12/06/2562)
กรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจทีมครู ข เดินหน้าให้ความรู้เกษตรกร (12/06/2562)
กรมข้าวสร้าง Smart Farmer ติดดาบยกระดับชาวนาไทย (12/06/2562)
มาตรการรัฐได้ผลดันราคายางพุ่งต่อเนื่อง (12/06/2562)
     
ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
กษ.โชว์ผลงานปลดหนี้ช่วยเกษตรกรกว่า 3.6 หมื่นราย (11/06/2562)
แก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย (11/06/2562)
มอบรางวัล"King Bhumibol World Soil Day Award" ให้องค์กรแก้ปัญหาดินจากบังกลาเทศ (11/06/2562)
ปศุสัตว์ส่งเสริมเลี้ยงแพะทางเลือกคนมีพื้นที่น้อย (11/06/2562)
กยท.ขยายผลจัดอบรมชาวสวนยาง (11/06/2562)
     
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
กษ.แจงผลงานแก้ราคาข้าว - ข้าวโพด (10/06/2562)
กรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจทีมครู ข เดินหน้าให้ความรู้เกษตรกรรับสิทธิ์ (10/06/2562)
ชาวประมงเฮรับชดเชยลอตแรกกว่า 27 ล. (10/06/2562)
แนะเกษตรกรดูแลสวนไม้ผลช่วงหน้าฝน (10/06/2562)
กยท.ผลิตหุ่นยางฝึกช่วยชีวิตแจก 100 ตัว (10/06/2562)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2562
ก.เกษตรฯเชิดชูชาวนาไทย (07/06/2562)
กรมส่งเสริมการเกษตรมั่นใจ ทีม ครู V พร้อมเดินหน้าให้ความรู้เกษตรกร (07/06/2562)
เผยมันสำปะหลังพันธุ์ 89 เสี่ยงโรคใบถ่าง (07/06/2562)
กางแผนรับน้ำท่วม (07/06/2562)
เชียงใหม่ต้นแบบควาวมสำเร็จเกษตรอินทรีย์ (07/06/2562)
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2562
"การตลาดนำการผลิต"มุ่งยกระดับเกษตรกร (06/06/2562)
เกษตรโชว์แผนชลประทาน 1 ปีเพิ่มพื้นที่รับน้ำ 33 ล้านไร่ (06/06/2562)
กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองแนวพระราชดำริ (06/06/2562)
เกษตรฯจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตข้าว (06/06/2562)
เผยไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียนไตรมาสแรก (06/06/2562)
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 05 มิถุนายน 2562
ดึงระบบบัญชีบริหารจัดการผ่าวิกฤติทุจริต (05/06/2562)
5 มิ.ย.วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ (05/06/2562)
เกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาไทยเข้มแข็ง (05/06/2562)
เตือนขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกรอบผลิตไม่แจ้งปรับปรุงข้อมูล 3 ปีสิ้นสถานภาพ (05/06/2562)
เชื่อมธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ป้อนสหกรณ์ (05/06/2562)
     
ข่าวประจำวันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2562
ยึดพระราชดำริ"ร.9"ชูเกษตรทฤษฎีใหม่ปรับโครงสร้างภาคเกษตร (04/06/2562)
จัดสัมมนาเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรไทย (04/06/2562)
แจกข้าวพระราชทานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ (04/06/2562)
กระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 2 หมื่นล้าน (04/06/2562)
ไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน (04/06/2562)
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional