Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



Clipping Online

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
"ประยุทธ์"สั่งข้ามทวีปแจงโครงกรไทยนิยมพิรุธซื้ออุปกรณ์เกษตร (22/06/2561)
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมผลักดัน พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554 (22/06/2561)
ตั้งสอบไทยนิยมยังไม่ทุจริต (22/06/2561)
เกษตรฯ เล็งใช้ ศพก.หนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน (22/06/2561)
ยันสหกรณ์ใช้งบฯโปร่งใสประหยัดได้กว่า 57 ล. (22/06/2561)
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561]
"กฤษฎา"สั่งสอบสหกรณ์ฯ งาบเงินโครงการไทยนิยม (21/06/2561)
ผุดโมเดลทำเกษตรสมัยใหม่ดันไทยสู่โลกดิจิตอล (21/06/2561)
กษ.เร่งแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ำ หวังแก้ปัญหาระยะยาว (21/06/2561)
ราคาข้าวหอมพุ่งกระฉูดกว่า 60 % (21/06/2561)
เกษตรฯ เล็งใช้ ศพก.หนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน (21/06/2561)
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
หนุนสหกรณ์ใช้โปรแกรม FAS ช่วยระบบบัญชี (20/06/2561)
เร่งแก้ปัญหาราคาเกษตรตกต่ำ (20/06/2561)
ดัตตั้งสวัสดิการ"เกษตรกร" (20/06/2561)
ชูศพก.แหล่งความรู้การเกษตร (20/06/2561)
ยืดคืนที่ สปก.นายทุนฮุบ 6 พันไร่ (20/06/2561)
     
ข่าวประจำวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
"เทสโก้ โลตัส"รับซื้อข้าว (19/06/2561)
ผู้บริหารกรมชลประทานนำเสนอข้อมูล (19/06/2561)
ดึงค้าปลีกซื้อข้าวสารหอมมะลิตันละ 3 หมื่น (19/06/2561)
แปลงใหญ่โคเนื้อกำแพงเพชรสูตรสำเร็จ โคเนื้อพันธุ์ดี (19/06/2561)
เสริมบทบาทศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน (19/06/2561)
     
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
ศรีสะเกษเดินหน้าพัฒนาระบบการศึกษา (18/06/2561)
เร่งเครื่องแก้สินค้าเกษตรราคาร่วง (18/06/2561)
ย้อนรอย 116 ปี กรมชลประทาน (18/06/2561)
MOU ดันลินค้าฮาลาลไทยสู่เวทีโลกเพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภคอ่าวอาหรับ (18/06/2561)
เวิร์กช็อปโมเดลแก้หนี้สหกรณ์ (18/06/2561)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
ประชุมใหญ่สามัญ (15/06/2561)
"กฤษฎา"ผุดกองทุนช่วยเกษตรกร (15/06/2561)
ตั้งกก.สอบเลขาธิการสปก.กฤษฎาฉุนถ่วงยึดที่นายทุน (15/06/2561)
ชูต้นแบบ"แก่นมะกรูด โมเดล" (15/06/2561)
ติวเข้ม"ผอ.ชลประทาน"ทั่วประเทศบูรณาการพัฒนาภาคเกษตรยั่งยืน (15/06/2561)
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561]
ผู้ตรวจราชการติดตามนม ร.ร. (14/06/2561)
ส.ป.ก.เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ (14/06/2561)
ชงยุทธศาสตร์ผลไม้ใต้เข้าครม.เดินหน้าพัฒนาผลไม้ทั้งระบบ (14/06/2561)
ระดมสมองสหกรณ์จัดทำโมเดลแก้หนี้ (14/06/2561)
กสก.ขานรับนโยบาย กษ.ส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ (14/06/2561)
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งเสริมครูบัญชีอาสา สร้างเครือข่ายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง (13/06/2561)
"ทองส สมคร๊"ยึดบัญชีปรับแผนการผลิตมุ่งทำเกษตรอินทรีย์ (13/06/2561)
เกษตรกรตรังร่วมโครงการประชารัฐดันาราคาตลลาดกุ้งปรับขึ้นโลละ 20 บาท (13/06/2561)
ตั้งทีมลงพื้นที่ประเมินผลไทยนิยม 7 ด้าน (13/06/2561)
กสก.เตรียมพร้อมผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดี ส่งต่อภาคเกษตรอย่างเข้มแข็ง (13/06/2561)
     
ข่าวประจำวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
'กฤษฎา'จี้สอบทุจริตขอเงินสดแทนรูดซื้อ (12/06/2561)
ปั้น'นักการเงินสหกรณ์'เกษตรฯจับมือมธ.เปิดหลักสูตรติวเข้มงบฯการเงิน (12/06/2561)
เลขาฯสปก.สั่งชะลอยึดที่นายทุนสวนปาล์ม (12/06/2561)
หนุนปลูกข้าวนุ่มส่งจีน (12/06/2561)
เตือนเกษตรกรสวนส้มโอเฝ้าระวังหนอนเจาะผลไม้ (12/06/2561)
     
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (11/06/2561)
เกษตรฯเดินหน้าพยุงราคา"กุ้งขาว" (11/06/2561)
ดันเกษตรกรพ้นจน (11/06/2561)
ปรับแผนรับมือลำไยล้นตลาด (11/06/2561)
กสก.ลุยแปลงใหญ่ปี 61 เฉียด 1.4 พันแปลง (11/06/2561)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561
กรมตรวจบัญชีฯส่งเสริมครูบัญชีอาสา (08/06/2561)
ดูงานสหกรณ์นิคมสอยดาวฯ (08/06/2561)
ปลูกต้นไม้ (08/06/2561)
ย้ำงานวิจัยช่วยพัฒนาภาคเกษตร (08/06/2561)
ฟุ้ง 3 ปีลดต้นทุนเกษตร 450 ล้าน (08/06/2561)
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2561
ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านบัญชีสนองนโยบาย"ไทยนิยม ยั่งยืน" (07/06/2561)
ดูงานสหกรณ์นิคมสอยดาวฯ (07/06/2561)
ชู 7 มิถุนายน "วันสหกรณ์นักเรียน" (07/06/2561)
"กฤษฎา"ตีกลับแผนพัฒนาสะพานปลา (07/06/2561)
กรมส่งเสริมฯ เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ (07/06/2561)
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 06 มิถุนายน 2561
เกษตรฯเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ (06/06/2561)
ซื้อใจรากหญ้าตั้ง"กองทุนเกษตรกรรม" (06/06/2561)
ส่งสินค้าสหกรณ์ถึงมือผู้บริโภค (06/06/2561)
ชวนสั่งซื้อ"ลำไย"ส่งไปรษณีย์ตัดเกรดเอขายแก้ลำล้นตลาด (06/06/2561)
ยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ์ (06/06/2561)
     
ข่าวประจำวันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2561
"FAS"เครื่องมือหยุดคอรัปชันของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (05/06/2561)
เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (05/06/2561)
เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ (05/06/2561)
เกษตรฯ คิกออฟ"Field Day"ถ่ายทอดความรู้ผ่านศพก. (05/06/2561)
ต่อยอดความรู้ศาสตร์พระราชา (05/06/2561)
     
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2561
ไปชมสวนผลไม้ครูทองใส จันทบุรี..."บัญชีชี้ทางรวย" (04/06/2561)
"กฤษฎา"สั่งเร่งเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ (04/06/2561)
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน (04/06/2561)
พด.สร้างความมั่นคงอาหารยั่งยืนต่อยอดแปลง"เกษตรทฤษฎีใหม่" (04/06/2561)
กสก.ส่งเสริมใช้นวัตกรรมภาคการเกษตรแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ (04/06/2561)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2561
กรมตรวจฯเดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมนวัตกรรม-ปั้นครูบัญชี (01/06/2561)
หนุนสหกรณ์ใช้โปรแกรม FAS เพิ่มประสิทธิภาพการทำบัญชี (01/06/2561)
รุกพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง (01/06/2561)
สศก.ชี้ดัชนีรายได้เกษตรกรพ.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.9% (01/06/2561)
สสก.8 จัด"Field Day"ชุมพรส่งเสริมผลิตทุเรียนคุณภาพ (01/06/2561)
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional