หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น) ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีอย่างยั่งยืน) ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2563


อ่านทั้งหมด

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563


อ่านทั้งหมด

แบบกำกับการปฏิบัติงานครูบัญชี ปี 2563


อ่านทั้งหมด

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ สตท.1-10 ปี 2563


อ่านทั้งหมด


Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888