Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สุราษฎร์ธานี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี       เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
นำโดย นางสาวเจริญพร สายทอง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ "คลินิกบัญชี ในงานโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2553 โดยให้บริการ
สอนแนะนำวิธีการจดบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
แก่เยาวชนนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านคลองวาย หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional