Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พระนครศรีอยุธยา ให้คำปรึกษาแนะแนวทางการสร้างวินัยทางการ       เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
นำโดย 
นางสาวนพวรรณ กัตติกามาส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พระนครศรีอยุธยา
ให้การต้อนรับ นายณรงค์  อ่อนสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เพื่อเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ ประจำปีงบประมาณ 2553 ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พระนครศรีอยุธยานำคลินิกบัญชี เข้าร่วมให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน แก่นักเรียน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป  เพื่อให้สามารถบันทึก
บัญชีประจำวันได้ และทราบฐานะการเงินของตนเอง ตลอดจนวางแผนประกอบอาชีพได้
ณ บริเวณโรงเรียนวัดผึ่งแดด ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional