Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ราชบุรี หนุนสร้างความรู้ทางบัญชี เร่งพัฒนาศักยภาพชีวิตประชาชน      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ให้แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  โดยมี
นายณรงค์ พลละเอียด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม
อำเภอบ้านคา ตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2552           


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional