Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง จัดครูบัญชีอาสาบ่มเพาะวินัยทางการเงินกลุ่มเยาวชน       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมบ่มเพาะวินัยทางการเงินแก่เยาวชน
ให้รู้จักการทำบัญชี เพื่อใช้จ่ายอย่างประหยัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ล่าสุด
นำครูบัญชีอาสาแนะนำการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านคลองของ ภายในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวัน
คล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ครั้งที่ 1 และงาน
จังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2552 ณ โรงเรียนบ้านคลองของ หมู่ที่ 6 
ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional