Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.แพร่ จัดงานพลิกฟื้นฯ เสริมความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ จัดงาน Mobile Visit Day และ
Training Program Day ตามโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไก
การบัญชี ปี 2552 – 2553 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร โดย
มีผู้เข้าร่วมงาน 300 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนาย เสรี  คำภีรธัมโม รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552
ณ สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional