Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ภูเก็ตบริการคลินิกบัญชี พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการและสอนแนะการทำบัญชี
รับ-จ่าย ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ซึ่งจัดโดยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับอำเภอกะทู้ และองค์การ
บริหารส่วนตำบลกมลา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
       ในการนี้ นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และแจกถุงยังชีพแก่คนชรา
ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional