Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พระนครศรีอยุธยา บริการคลินิกบัญชีเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ครัวเรือน               เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
        นำคลินิกบัญชีเข้าร่วมให้บริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
        ในครัวเรือน ในโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
        สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ทั้งนี้ ข้าราชการสำนักงาน
        ตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ นายณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราชการ
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดรางจรเข้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์
        อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional