Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรีบ่มเพาะการออม วางรากฐานชีวิตที่มั่นคงด้วยบัญชี       เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมจัด
นิทรรศการคลินิกบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดชลบุรี"
พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชี
ต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการออม สร้างความ
เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ให้แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป
ในการนี้ นายบำรุง ลีลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และข้าราชการ
ในสังกัดให้การต้อนรับ นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นประธาน
เปิดงาน ณ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส หมู่ 1 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional