Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พระนครศรีอยุธยา บริการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"             เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธย
       เปิดคลินิกบัญชีให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือน โดยร่วมกับ
       หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 
       ประจำเดือนกันยายน 2552 โดยมี
นางสาวนพวรรณ กัตติกามาส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
       สหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ให้การต้อนรับ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
       พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้มงคล ตรวจเยี่ยมบู๊ธนิทรรศการของ
       ส่วนราชการต่างๆ ร่วมตีมีดอรัญญิกกับผู้ประกอบการบ้านต้นโพธิ์ไผ่หนอง และไถนาแปลงสาธิต 
       ณ วัดสามไถหมู่ที่ 1 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional