Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศึกษาดูงานการดำเนินงานสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด       เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะได้เดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  โดยมีประธานและกรรมการสหกรณ์ รวมทั้ง
ฝ่ายจัดการและสมาชิกของสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional